Program Kollektivtrafikdagen den 11 maj 2017

Program för den 11 maj 2017 på Cirkus Skandiascen

09.00 – 09.10

Catharina Elmsäter Svärd

Dagen inleds med ett välkomnande från vår moderator.

09.10 – 09.30

Åsa Vagland
Kansliråd vid Näringsdepartementet

Regeringens initiativ att skapa samverkansgruppen Nästa generations resor och transporter har sedan september 2016 arbetat med att ta fram konkreta förslag och projekt för ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och mer resurseffektivt. Åsa Vagland är Projektledare och kommer till Kollektivtrafikdagen för att ge en nulägesrapport.

09.30 – 09.50

Catharina Håkansson Bohman
Förhandlingsperson Sverigeförhandlingen

Catharina uppdaterar oss om underskrivna och kommande avtal för Sverigeförhandlingen.

09.50 – 10.10

Jonas Medin
fd. Marknadsanalytiker Västtrafik

En nyfikenhetsdriven resa från från Göteborg till Basel i jakten på invånarnas förtroende och kärlek. Marknadsanalytikern Jonas Medin lämnade 2014 sin tjänst på Västtrafik för att flytta till Basel. Här beskrivs och jämförs förutsättningarna för framgångsrik kollektivtrafik i Västsverige och Baselområdet, men än viktigare sökandet efter anledningarna till skillnaden i varumärkes status. Och vi börjar i Jonas nya hemstad där populära BVB ansvarar för kollektivtrafiken.

10.10 – 10.30

Erik Röhne
Direktör NSB

Erik Röhne, direktör på NSB, pratar om hur man kom upp i 80% av kundernas köp via en app. Den digitala resan.

10.30 – 11.10

Fika & Mingel

Tid för samtal med utställare och varandra tillsammans med en god och energigivande fika.

11.10 . 11.30

Mats Johansson
CCO Hogia Travel

I en nutid och framtid där allt mer information ska – och bör – delas mellan trafikhuvudmannen och operatörer är det viktigt med transparens i systemen. Transparensen leder i sin tur till att alla parter, i alla led, kan agera utifrån sitt ansvarsområde. Med exempel från MOVIA och andra större trafikhuvudmän i norden hör vi Mats Johansson från Hogia dela med sig av deras vison där modern teknik i fordon och uppdaterade starka centrala system är ett villkor för att möta behoven från framtidens kollektivtrafik.

11.30 – 12.00

Gerhard Wennerström
VD Samtrafiken

Framtidsspaning och markberedning inför den break-out session som Samtrafiken arrangerar direkt efter lunch.

12.00 – 13.00

Lunch & Mingel

En smakfull lunchtallrik serveras bland utställare och partners.

Observera att det är gemensam start- och sluttid för Break-out sessions 13.00 – 15.00

Break-out session 1

Samtrafiken presenterar Swedish Mobility Program

– Förutsättningar och möjligheter för framtidens kollektivtrafik

Varför är det så viktigt att planera för framtidens kollektivtrafik och vad är egentligen kombinerad mobilitet? Välkomna till Samtrafikens breakout-session på temat framtidens mobilitet, där vi pratar om de omvärldsförändringar som ligger till grund för Samtrafikens nya initiativ Swedish Mobility Program. Programmet har som mål att skapa förutsättningar för utveckling av tjänster för delat resande — framtidens kollektivtrafik. Moderator: Karin Jihde

13:00 – 13:30 Varför förändras branschen?

Samtal om drivkrafter som förändrar vår bransch — Kundernas behov, regeringens satsning på öppna data, hållbarhetskrav och teknisk utveckling.

Medverkande: Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken, Göran Adlén, framtidsspanare, Håkan Östlund, representant Projekt Kraftsamling Öppna data, Marcus Weiland, strategichef Samtrafiken

13:30 – 14:30 Vad förändras i branschen?

Mobility Challenge — ett framtidsspel

En kreativ övning där vi gemensamt utforskar i spelform vilka aktörer som kommer att vara aktiva och vad vi behöver göra för att skapa en hållbar mobilitet.

14:30 – 15:00 Hur utvecklar vi branschen?

Vilka milstolpar behöver vi staka ut för att nå målet? Varför brinner vi för gemensamma standarder? Vi lyssnar till exempel på lyckad samverkan och gemensam branschutveckling både i och utanför dagens kollektivtrafik.

Gerhard Wennerström presenterar slutligen Swedish Mobility Program som har som mål att bli en samlingsplats för data som gör det möjligt för IT-företag och till exempel app-utvecklare att ta tillvara på trafik- och resenärsinformation, och bygga attraktiva lösningar till resenärerna utifrån detta.

Medverkande: Madelene Hjelte, leveranschef Samtrafiken, Kimiko Sörensen, samverkansstrateg Samtrafiken, Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken

 

Break-out session 2

Arrangeras av Sveriges Bussföretag på temat Upphandling

– Behöver upphandlad busstrafik vara så olika?

Hur utvecklas den upphandlade busstrafiken? Vad skiljer mest mellan olika delar av Sverige och vilka frågor är i fokus för framtiden? Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag inleder denna break-out-session om upphandling. Hon tar med sig färska fakta från Sveriges Bussföretags nya rapport om upphandlad busstrafik och resonerar kring hur busstrafiken kan bidra till att bryta trenden med att kollektivtrafikens kostnader ökar snabbare än resandet.

Så gör vi – partnersamverkan i den upphandlade trafiken

Partnersamverkan för fler och nöjdare kunder, samhällsnytta, samverkan och stolta medarbetare, Henrik Dagnäs från Nobina.

Elin Burman och Dag Levin från Nobina presenterar , tillsammans med Linda Ekdahl från Västtrafik, exempel på gemensamma avtal som skapat positiva effekter för alla parter.

Elbussar i Stockholm?

På många håll i Sverige introduceras nu elbussar, såväl vid nya upphandlingar som i befintliga avtal. Stockholms Län svarar för över 50 procent av den svenska upphandlade kollektivtrafiken och här pågår nu diskussioner kring framtida elektrifiering av busstrafiken. Jens Plambeck, chef strategisk utveckling SLL ger en nulägesrapport från Stockholm.

Break-out session 3

Med temat Tekniken som möjliggör Mobility As A Service (MaaS) hör vi från ett urval av leverantörer till branschen som kan hjälpa er på vägen mot framtiden

Så har vi kopplat in taxin till kollektivtrafiken –  hot och möjligheter för länstrafikerna

Stefan Johansson, VD och grundare av Infospread och MobiTime® – plattformen för mobilbiljettering som används av länstrafiken i 83% av Sverige.

Stefan berättar om det projekt som implementeras i Kalmar där närtrafik utförd av taxi i glesbygd blir sökbar tillsamman med linjelagd busstrafik.

Möjligheternas resa

Charlotta Erlandsdotter Berglund, CTO på Fältcom berättar om hur Fältcom bidrar till Mobility As A Service

Från verklighet till Vision

Mikael Gabrielsson Senior Sales Director Europe på Consat Telematics AB delar med sig av en framtids/nutidsbeskrivning

15.00 – 15.40

Fika & Mingel

Tid för samtal med utställare och varandra tillsammans med en god och energigivande fika.

15.40 – 16.00

Margareta Friman, Karlstad Universitet (SAMOT) 

Ett samtal om människors beteende i och runt omkring kollektivtrafiken. tillsammans med John Hultén. Frågorna levereras av Catharina Elmsäter Svärd.

15.40 – 16.00

John Hultén, K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik 

Ett samtal om människors beteende i och runt omkring kollektivtrafiken tillsammans med Margareta Friman, SAMOT. Frågorna levereras av Catharina Elmsäter Svärd

Samling för Sveriges Kollektivtrafik inför UITP 2017 i Montréal

Under fikapausen 15.00 – 15.40 kommer det bjudas på Speed-dating och fika för dig som deltar i Lead the Transition 12 – 15 maj i Montréal.  

Särskilda bord kommer att vara uppmärkta med Samling för Sveriges Kollektivtrafik inför UITP i Montréal

16.00 – 16.20

Martin Hedevåg
Sverigechef Uber

Ett företag och delvis ett fenomen. Vi hör från Sverigechefen om deras bild av framtiden och framtidens transporter.

16.20 – 16.40

Kristoffer Tamsons
Trafiklandstingsråd (M) SLL

Sveriges största trafikhuvudman är ständigt på väg mot framtiden. I februari gick man ut med ett inriktningsbeslut om att öppna försäljningen av elektroniska biljetter för andra parter på nätet. Kombinera detta med att tankarna kring cykeln som en del av kollektivtrafiken börjar ta form på allvar, så får du intressanta 20 minuter med Trafiklandstingsrådet.

16.40 – 17.00

Göran Adlén

Som avslutning på dagen har vi bett Göran Adlén, trendanalytiker, författare och en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare, att ge sin vision av framtiden ur ett kollektivtrafikperspektiv. Lite provokation, mycket fakta och en hel del skratt brukar vara en gemensam nämnare för Görans framföranden.

Programstruktur 2017 

Konferensen utvecklas och om du klickar på nedanstående länk så kan du ta del av hur programstrukturen ser ut för dagen. I takt med att talare bekräftas kommer ni att se det på denna sida.

Programstruktur KTD_2017

Nyhet 2017

3-rätters middag på Solliden Skansen.

Med en fantastisk utsikt över Gröna Lund, Söders höjder och Mälarens utlopp i Östersjön avnjuter vi en middag efter konferensen. Välkomstdrink serveras 18.30. Menyn presenteras inom kort och vi vill gärna att ni anmäler om ni avser närvara på kvällen (detta sker när ni anmäler er till konferensen).

Moderator Catharina Elmsäter Svärd

Kollektivtrafikdagen modereras även i år av Catharina. Hennes egna intresse och engagemang i branschen och framtidsfrågorna är lite av en kvalitetssäkring som vi känner oss trygga med.

Hogia bjuder till mingel!

Direkt efter konferensen bjuder vår huvudpartner Hogia till mingel ute bland utställarna.

Passa på att sammanfatta dagens intryck med kollegor från branschen. Snittar och öl/vin samt självklart alkoholfria alternativ. Bordet står dukat till 17.30 och är även välkomstdrink till kvällens middagsbjudning