Program Kollektivtrafikdagen den 11 maj 2017

Program för den 11 maj 2017 på Cirkus Skandiascen

09.00 – 09.10

Catharina Elmsäter Svärd

Dagen inleds med ett välkomnande från vår moderator.

09.10 – 09.00

Åsa Vagland
Kansliråd vid Näringsdepartementet

Regeringens initiativ att skapa samverkansgruppen Nästa generations resor och transporter har sedan september 2016 arbetat med att ta fram konkreta förslag och projekt för ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och mer resurseffektivt. Åsa Vagland är Projektledare och kommer till Kollektivtrafikdagen för att ge en nulägesrapport.

 

09.30 – 09.50

Catharina Håkansson Bohman
Förhandlingsperson Sverigeförhandlingen

Catharina uppdaterar oss om underskrivna och kommande avtal för Sverigeförhandlingen.

09.50 – 10.10

Jonas Medin
fd. Marknadsanalytiker Västtrafik

En nyfikenhetsdriven resa från från Göteborg till Basel i jakten på invånarnas förtroende och kärlek. Marknadsanalytikern Jonas Medin lämnade 2014 sin tjänst på Västtrafik för att flytta till Basel. Här beskrivs och jämförs förutsättningarna för framgångsrik kollektivtrafik i Västsverige och Baselområdet, men än viktigare sökandet efter anledningarna till skillnaden i varumärkes status. Och vi börjar i Jonas nya hemstad där populära BVB ansvarar för kollektivtrafiken.

10.10 – 10.30

Geir Isaksen
Koncernchef NSB

Geir Isaksen, koncernchef på NSB, pratar om hur man kom upp i 80% av kundernas köp via en app. Den digitala resan.

10.30 – 11.10

Fika & Mingel

Tid för samtal med utställare och varandra tillsammans med en god och energigivande fika.

11.10 . 11.30

Mats Johansson
CCO Hogia Travel

I en nutid och framtid där allt mer information ska – och bör – delas mellan trafikhuvudmannen och operatörer är det viktigt med transparens i systemen. Transparensen leder i sin tur till att alla parter, i alla led, kan agera utifrån sitt ansvarsområde. Med exempel från MOVIA och andra större trafikhuvudmän i norden hör vi Mats Johansson från Hogia dela med sig av deras vison där modern teknik i fordon och uppdaterade starka centrala system är ett villkor för att möta behoven från framtidens kollektivtrafik.

11.30 – 12.00

Gerhard Wennerström
VD Samtrafiken

Framtidsspaning och markberedning inför den break-out session som Samtrafiken arrangerar direkt efter lunch.

12.00 – 13.00

Lunch & Mingel

En smakfull lunchtallrik serveras bland utställare och partners.

Break-out session 1

Arrangeras av Samtrafiken på temat Swedish Mobility Program

13:00-13:30 Fyra drivkrafter som förändrar vår bransch

  • Hur ser kundernas behov, krav och önskemål ut i morgon?
  • Vad innebär statens satsning på Öppet Data?
  • Hur påverkar Agenda 2030 – och de globala målen för hållbar utveckling vår bransch?
  • Tekniken som möjliggörare

13:30-14:30 Mobility Challenge

Vi utforskar i spelform vilka aktörer som kommer att vara aktiva och vad vi behöver göra för att ska en hållbar mobilitet

14:30 – 15:00 Hur utvecklar vi branschen?

  • Goda exempel på lyckad utveckling i och utanför dagens kollektivtrafik
  • Hur ser vår resa ut och vilka milstolpar behöver vi staka ut, vilka viktiga milstolpar ser du?

Break-out session 2

Arrangeras av Sveriges Bussföretag på temat Upphandling

Behöver upphandlad busstrafik vara så olika?  

Hur utvecklas den upphandlade busstrafiken? Vad skiljer mest mellan olika delar av Sverige och vilka frågor är i fokus för framtiden? Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag inleder denna break-out-session om upphandling. Hon tar med sig färska fakta från Sveriges Bussföretags nya rapport om upphandlad busstrafik och resonerar kring hur busstrafiken kan bidra till att bryta trenden med att kollektivtrafikens kostnader ökar snabbare än resandet.

Så gör vi – partnersamverkan i den upphandlade trafiken

Partnersamverkan för fler och nöjdare kunder, samhällsnytta, samverkan och stolta medarbetare, Henrik Dagnäs från Nobina.

Elin Burman och Dag Levin från Nobina presenterar , tillsammans med Linda Ekdahl från Västtrafik, exempel på gemensamma avtal som skapat positiva effekter för alla parter.

Elbussar i Stockholm?

På många håll i Sverige introduceras nu elbussar, såväl vid nya upphandlingar som i befintliga avtal. Stockholms Län svarar för över 50 procent av den svenska upphandlade kollektivtrafiken och här pågår nu diskussioner kring framtida elektrifiering av busstrafiken. Jens Plambeck, chef strategisk utveckling SLL ger en nulägesrapport från Stockholm.

Break-out session 3

Med temat Tekniken som möjliggör Mobility As A Service (MaaS)

Innehåll presenteras inom kort. För frågor kring sessionen kontakta Projektledaren Jacob Albertsen tidningen TRAFIKFORUM

15.00 – 15.40

Fika & Mingel

Tid för samtal med utställare och varandra tillsammans med en god och energigivande fika.

15.40 – 16.00

Margareta Friman, Karlstad Universitet (SAMOT) och John Hultén, K2

Ett samtal om människors beteende i och runt omkring kollektivtrafiken. Frågorna levereras av Catharina Elmsäter Svärd.

16.00 – 16.20

Martin Hedevåg
Sverigechef Uber

Ett företag och delvis ett fenomen. Vi hör från Sverigechefen om deras bild av framtiden och framtidens transporter.

Samling för Sveriges Kollektivtrafik inför UITP 2017 i Montréal

Under fikapausen 15.00 – 15.40 kommer det bjudas på Speed-dating och fika för dig som deltar i Lead the Transition 12 – 15 maj i Montréal.  

Särskilda bord kommer att vara uppmärkta med Samling för Sveriges Kollektivtrafik inför UITP i Montréal

16.20 – 16.40

Kristoffer Tamsons
Trafiklandstingsråd (M) SLL

Sveriges största trafikhuvudman är ständigt på väg mot framtiden. I februari gick man ut med ett inriktningsbeslut om att öppna försäljningen av elektroniska biljetter för andra parter på nätet. Kombinera detta med att tankarna kring cykeln som en del av kollektivtrafiken börjar ta form på allvar, så får du intressanta 20 minuter med Trafiklandstingsrådet.

16.40 – 17.00

Göran Adlén

Som avslutning på dagen har vi bett Göran Adlén, trendanalytiker, författare och en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare, att ge sin vision av framtiden ur ett kollektivtrafikperspektiv. Lite provokation, mycket fakta och en hel del skratt brukar vara en gemensam nämnare för Görans framföranden.

Programstruktur 2017 

Konferensen utvecklas och om du klickar på nedanstående länk så kan du ta del av hur programstrukturen ser ut för dagen. I takt med att talare bekräftas kommer ni att se det på denna sida.

Programstruktur KTD_2017

Nyhet 2017

3-rätters middag på Solliden Skansen.

Med en fantastisk utsikt över Gröna Lund, Söders höjder och Mälarens utlopp i Östersjön avnjuter vi en middag efter konferensen. Välkomstdrink serveras 18.30. Menyn presenteras inom kort och vi vill gärna att ni anmäler om ni avser närvara på kvällen (detta sker när ni anmäler er till konferensen).

Moderator Catharina Elmsäter Svärd

Kollektivtrafikdagen modereras även i år av Catharina. Hennes egna intresse och engagemang i branschen och framtidsfrågorna är lite av en kvalitetssäkring som vi känner oss trygga med.

Hogia bjuder till mingel!

Direkt efter konferensen bjuder vår huvudpartner Hogia till mingel ute bland utställarna.

Passa på att sammanfatta dagens intryck med kollegor från branschen. Snittar och öl/vin samt självklart alkoholfria alternativ. Bordet står dukat till 17.30 och är även välkomstdrink till kvällens middagsbjudning