Kollektivtrafikdagen 24 november

Från klockan 09.00 - 16.30.

 

Moderator John Hultén hälsar välkomna och inleder konferensen


Keynote speaker Johan Wadman, VD, Svensk Kollektivtrafik - Svensk Kollektivtrafik om visionen för framtiden


Ekonomi

Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag -  I spåren av Coronakrisen – hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna?
Goda exempel bl a kring hur kommersiell busstrafik kan bli en tillgång i hela kollektivtrafiken utifrån en ny rapport från Sveriges Bussföretag

Torbjörn Eriksson, VD, Urbanet Analys - En ny marknadssituation ställer nya krav på trafikutveckling och trafikplanering

Ewa Rosén, ordförande Kollektivtrafikens avtalskommitté, (KollA) - Modellkontrakt underlättar kollektivtrafikens omstart

Paus och nätverkande med utställarna


Framgångsrika exempel från våra grannländer
 

Lunch


Trygghet och säkerhet

Malin Lind, nationell samordnare klimatanpassning, Trafikverket - Hur förändringar i klimatet leder till nya utmaningar för infrastrukturen – Trafikverkets arbete med klimatanpassning för säkrare kollektivtrafik

Frida Ukmar, VD, MTR Mälartåg - Så skapar vi trygghet för resenärerna – konkreta framgångsexempel

Rebecca Cross, trygghetssamordnare, Västtrafik - Arbetsmiljö och trygghet ett delat ansvar

Paus och nätverkande med utställarna

Mobilitet

Björn Öhman, sektionschef Transportsystem, WSP - WSPs stora mobilitetsstudie 2021

Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet - Vi tror på den nya mobiliteten!

TBA

 

Bensträckare

Politisk debatt - så vill framtidens politiker driva kollektivtrafiken

Grön ungdom

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)

Moderata Ungdomsförbundet (MUF)


Program med reservation för ändringar